Groen en sp.a samen naar de Lootse kiezer in 2018

07 Oktober 2017

Groen en sp.a samen naar de Lootse kiezer in 2018

Samen zijn we ervan overtuigd dat een warme en duurzame, ecologische en verbindende samenleving begint in “de dorpstraat”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 kwamen sp.a en Groen nog apart op en behaalden beide partijen samen ongeveer 10% van de stemmen. Geen van beide kon dit  verzilveren. Laat het duidelijk zijn: dit is meer dan gewoon een rekenoefening. Ook inhoudelijk staan onze neuzen in dezelfde richting. Er zijn vele raakpunten in onze visies op het beleid van onze gemeente, en in de eigen accenten die we leggen, zijn we complementair. Een samenwerking ligt dus voor de hand.

Het is onze ambitie om samen een nieuwe wind te laten waaien in de lokale politiek en een breed publiek aan te spreken. We zijn ervan overtuigd dat we daar met onze ideeën en oplossingen voor een meer leefbaar, sociaal en duurzaam groot-Lochristi in kunnen slagen.
Uiteraard blijven we hameren op onze kernthema's: gezondere, vlottere en veilige mobiliteit op maat van alle inwoners, betaalbaar en kwalitatief wonen voor iedereen en een  evenwichtig en ecologisch verantwoord gebruik van de ruimte voor ontmoeting, recreatie, sport, en economie. En we willen vooral  garant staan voor een transparante en frisse bestuurlijke cultuur, waarin betrokkenheid en inspraak van burgers geen holle begrippen zijn.

Samen zijn we ervan overtuigd dat een warme en duurzame, ecologische en verbindende samenleving begint in “de dorpstraat”. We werken momenteel volop aan de verdere verfijning van ons programma en onze lijst. Wil je meer weten, heb je suggesties of wil je mee je schouders te zetten onder ons project? Kijk dan zeker op onze website en/of volg onze gezamelijke facebookpagina  https://www.facebook.com/groenspalochristi

Groen en sp.a Lochristi bundelen de krachten bij gemeenteraads-verkiezingen van oktober 2018. We willen kiezers een fris en vernieuwend alternatief aanbieden. Samen staan we voor een toekomstgericht project voor alle burgers in alle deelgemeenten.