Groen wil klimaatplan samen met burgers

03 Maart 2017

Groen wil klimaatplan samen met burgers

Uit het rapport blijkt dat de impact van de gemeente op het leefmilieu gigantisch is.

Was jij erbij aan de klimaattafel, exact een jaar geleden? Het gemeentebestuur van Lochristi riep ons, als Lochristinaar, toen op ideeën te geven over het concreet maken van een lokaal klimaatplan 2020. Dit leverde een mooie verzameling praktische resultaten op waarmee het gemeentebestuur meteen aan de slag zou kunnen. Vandaag komen ze met de resultaten. En die zijn teleurstellend. Verder dan een paar vage, vrijblijvende verbeteringen voor het leefmilieu gaat het niet. Bovendien zijn sommige doelstellingen onrealistisch. Zoals bijvoorbeeld het invoeren van een trambus.Maar, dat is niet het meest teleurstellend. Met Groen vinden we het vooral triest dat de ambitieuze ideeën van Lochristinaren niet te vinden zijn in het klimaatplan dat vandaag voorligt. Het is niet genoeg om een inspraakmoment te organiseren en dan niets meer van je laten horen. Echte participatie betekent dat je een traject aflegt samen mét je burgers.
Wij roepen met Groen het gemeentebestuur daarom op om écht aan de slag te gaan met voorstellen van burgers en hen te betrekken bij verdere stappen richting een ambitieus klimaatplan. Daarnaast eisen we dat de Milieuadviesraad (MAR) haar rol echt kan spelen. Nu heeft deze adviesraad het klimaatplan pas gezien nadat de gemeenteraad het heeft goedgekeurd. Hun advies komt dus te laat. Dat is lachen met mensen die in de adviesraad goed werk willen doen.

BOS VAN TWEE KEER GROOTTE LOCHRISTI NODIG

Uit het rapport blijkt dat de impact van de gemeente op het leefmilieu gigantisch is. Om de ecologische voetafdruk van Lochristi (104.185 ton CO2-uitstoot) en het hoog aantal fijnstof te compenseren, is er een bos nodig van bijna twee keer de grootte van Lochristi.   Het gemeentebestuur stelt geen enkele concrete ambitie om hier werk van te maken tegen 2020 op de vergroening van het wagenpark na. We stellen voor dit gemeentelijk wagenpark te delen met burgers. Dit gebeurt al in een aantal gemeenten.

STAPPEN VOORUIT KUNNEN MORGEN AL

We moeten niet langer wachten om stappen vooruit te zetten. Met Groen stellen we een aantal concrete stappen voor:
Voor nieuwe verkavelingen en bouwaanvragen moeten de eisen strenger, zodat klimaatneutraal bouwen eerder regel dan uitzondering zal worden.
Autoluwe straten in schoolomgevingen en verkavelingen, schoolstraten, éénrichtingsverkeer in woonstraten, kunnen in samenspraak met de school en buurt tot stand komen. Bij het herinrichten van de openbare ruimte moeten gezonde en aangename dorpskernen het uitgangspunt zijn. Ook die oefening kunnen we samen met buurtbewoners maken.

Groen verwacht simpelweg meer resultaat. We stellen voor om een snelle doorstart te maken naar een burgemeestersconvenant 2.0. Daarbij hoort een ambitieuze doelstelling. Wij stellen voor: het verlagen van de CO2-uitstoot met 100% tegen 2050, ten minste 40% tegen 2030. En wel omdat Lochristi gezonder en leefbaarder kan en moet, in co-creatie met de Lochristinaar.

Was jij erbij aan de klimaattafel, exact een jaar geleden? Het gemeentebestuur van Lochristi riep ons, als Lochristinaar, toen op ideeën te geven over het concreet maken van een lokaal klimaatplan 2020. Dit leverde een mooie verzameling praktische resultaten op waarmee het gemeentebestuur meteen aan de slag zou kunnen. Vandaag komen ze met de resultaten. En die zijn teleurstellend.