Campagnevideo is gelanceerd

Campagnevideo is gelanceerd

Want wat goed is voor kinderen is goed voor iedereen. Daar zijn we van overtuigd en daar gaan we voor.    

Groen-sp.a wil beleid voeren met ruime inspraak van de inwoners en in volle transparantie. Met kinderen als de norm voor beleid.

De infrastructuur van de gemeente willen we bijvoorbeeld inrichten met kinderen als uitgangspunt. Veilige schoolomgevingen, veilige fietspaden, open ruimte om te ontmoeten en spelen, inrichting van straten en wijken,...

Want wat goed is voor kinderen is goed voor iedereen. Daar zijn we van overtuigd en daar gaan we voor.